«

»

mar 07

Wydrukuj to Wpis

Walne Zebranie Członków KSK – 9.04.2016

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków KSK w dniu 9 kwietnia 2016 r
w Klasztorze na Jasnej Górze o godz. 18.00 (w przypadku braku quorum 18.30)

I. Część organizacyjna:
1) otwarcie obrad, wybór Prezydium Zabrania
2) przyjęcie porządku i regulaminu obrad opublikowanego wcześniej na forum.poroznicy.net
3) wybór Komisji: Mandatowej i Wnioskowej

II. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2015 rok
1) przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dot. Prawomocności Zebrania
2) sprawozdanie Zarządu KSK
3) sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego KSK

III. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

IV. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KSK za 2015 r.
2) udzielenia absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu
3) zatwierdzenia wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania

V. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Bilcza, dnia 7 marca 2016 r

Za Zarząd KSK

Prezes Zarządu
Włodzimierz Rybczyński

Permalink do tego artykułu: http://razemwdrodze.com/?p=2529