«

»

mar 07

Wydrukuj to Wpis

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KSK – 7.04.2018

Zapraszamy wszystkich Członków KSK Razem w Drodze na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się na Jasnej Górze, w Kaplicy Różańcowej, dnia 7 kwietnia 2018 roku o godz. 18.00. Czas trwania zebrania ok. 3h

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków KSK w dniu 7 kwietnia 2018 r
w Klasztorze na Jasnej Górze o godz. 18.00 (w przypadku braku quorum 18.30)

I. Część organizacyjna:
1) otwarcie obrad, wybór Prezydium Zabrania
2) przyjęcie porządku i regulaminu obrad opublikowanego wcześniej na forum.podroznicy.net
3) wybór Komisji: Wyborczej, Mandatowej i Wnioskowej

II. Przedstawienie sprawozdań z działalności za 2017 rok
1) przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dot. prawomocności Zebrania
2) sprawozdanie Zarządu KSK
3) sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego KSK

III. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami

IV. Wybory do Zarządu KSK i Sądu Koleżeńskiego

V. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KSK za 2017 r.
2) zatwierdzenia wniosków zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania
3) zatwierdzenia wyników wyborów nowych członków Zarządu i Sądu Koleżeńskiego KSK

VI. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania

Bilcza, dnia 7 marca 2018 r

Za Zarząd KSK

Prezes Zarządu
Włodzimierz Rybczyński

Permalink do tego artykułu: http://razemwdrodze.com/?p=4019